Bili dres u boji

Bila je boja i sina moga
4. svibnja 2018.

Bili dres u boji

Boris Vrdoljak Mandeta
Naš Hajduk, Split 2017.