Udruga Naš Hajduk – poziv na skupštinu

hajduk kalendar 2018 zagreb
Hajduk kalendar 2018.
13. prosinca 2017.
pipi hajduk zagreb vrutak
Hajduk Pipi u Vrutku
20. prosinca 2017.
nas hajduk skupstina dphzagreb

Na temelju članka 21. Statuta, Upravni odbor Udruge „Naš Hajduk“, Zrinsko-Frankopanska
17, Split OIB: 94840720718, poziva sve članove udruge na:

REDOVITU
SJEDNICU SKUPŠTINE

I. Redovita sjednica skupštine Udruge „Naš Hajduk“ održat će se dana 29. prosinca
2017. godine, s početkom u 19:11 sati, u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

II. Prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine:
1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Izvještaj o radu Udruge;
4. Financijski i operativni plan za 2018. godinu;
5. Ostalo;

III. Materijali za skupštinu članovima će se dostavljati na njihov pisani zahtjev zaprimljen
na e-mail Udruge skupstina@nashajduk.hr najkasnije tri dana prije dana održavanja
skupštine.

IV. Uvjet za sudjelovanje na redovnoj skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije dana
održavanja skupštine). Prijave se vrše na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u
kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice. Zainteresirani za materijale
za skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte uz prijavu za sudjelovanje ili
naknadno na istu e-mail adresu, a najmanje tri dana prije održavanja skupštine.
Sudjelovanje na skupštini moguće je uz prethodno predočenje osobne iskaznice,
poželjno i članske iskaznice.

U Splitu, dana 18. prosinca 2017. godine.

Udruga „Naš Hajduk“